czwartek, 16 września 2021
Szkola2019
Przeglad talentow 2015

Samorząd Szkolny

Samorząd Uczniowski
Zespołu Szkół Niepublicznych Stowarzyszenia „Siódemka”


Zadania:


1. Reprezentowanie ogółu uczniów.
2. Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
3. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
4. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i  grupę.
5. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
6. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 

Przedstawiciele Samorządu Szkolnego

w roku szkolnym 2019/ 2020

 

Julia Belejec

Wiktoria Król

Eliza Sujdak

Karol Mróz

 

....


Zapraszamy wszystkich do współorganizowania życia szkolnego.
Zachęcamy Was do wypowiadania się na temat  spraw, które chcielibyście poruszyć w szkole lub przedstawienia propozycji organizacji ciekawych imprez. Możecie zrobić to osobiście lub pisemnie wrzucając swoje propozycje do skrzynki na drugim piętrze z dopiskiem Samorząd Szkolny.
 


Opiekun: Dorota Kochman

 

 

Szukaj w serwisie

Chronimy dzieci - certyfikat
Chronimy dzieci - certyfikat
MegaMisja
MegaMisja
Karta Dużej Rodziny

Lepsza Szkoła
Lepsza Szkoła
Zwalniam przed szkołą
Zwalniam przed szkołą
Logowanie
login:


haslo:
2009-2020 © SIODEMKA.TARNOW.PL      Utrzymanie strony i poczty e-mail sponsoruje marketingserwis.pl

agencja marketingowa J13