piątek, 17 września 2021
logo siodemka
Przeglad talentow 2015

Szkoła podstawowa

 

 

        Wychowanie i nauczanie w naszej szkole oparte jest na działaniach zmierzających do wszechstronnego rozwoju dziecka. Staramy się, aby uczniowie stali się kreatywnymi, mądrymi, życzliwymi ludźmi, którzy w dorosłym życiu nie będą mieli problemów z nawiązywaniem kontaktów, wykorzystywaniem własnych umiejętności i podejmowaniem narzuconych przez życie wyzwań.
 
Wszechstronnemu rozwojowi uczniów służą:
w zakresie nauczania i wychowania:

- zwiększona liczba godzin z kluczowych przedmiotów,
- realizacja ciekawych akcji i projektów na terenie placówki,

- spotkania z ciekawymi ludźmi,
- wygodna biblioteka szkolna z częścią multimedialną,
- integracja środowiska szkolnego – aktywny udział rodziców w życiu szkoły,
- nauka dwóch języków obcych - angielskiego i niemieckiego - od I klasy,
- zajęcia komputerowe z nauczycielem informatyki od I klasy,
- gimnastyka korekcyjna dla uczniów ze wskazaniami,
- zajęcia na basenie.

w zakresie opieki:
- pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
- zajęcia psychoedukacyjne – rozwijanie umiejętności interpersonalnych, integracja, profilaktyka,
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapia pedagogiczna,
- pyszne dwudaniowe obiady z własnej kuchni.

w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej:
- zajęcia rozwijające zainteresowania,
- organizacja zajęć pozalekcyjnych uzależniona od zainteresowań uczniów,
- wycieczki i stałe korzystanie z oferty licznych instytucji kultury,
- udział w licznych konkursach i zawodach,
- klub kibica piłki siatkowej,
- możliwość udziału w zajęciach szkoły tańca towarzyskiego (dodatkowo płatne),
- możliwość udziału w zajęciach z gimnastyki artystycznej (dodatkowo płatne),
- możliwość udziału podczas ferii zimowych w Warsztatowej Akademii Musicalowej (dodatkowo płatne).

Bezpieczeństwo uczniów gwarantują:
- kameralna atmosfera,
- oddziały klasowe o rozsądnej liczebności,
- bogata baza dydaktyczna i estetyczne warunki lokalowe,
- spokojna społeczność szkolna,
- stałe zabezpieczenie przed dostępem osób obcych na teren placówki,
- zamykane szafki w szatni dla każdego ucznia,
- brak anonimowości uczniów - każdy uczeń znany personelowi,
- świetlica dla dzieci rodziców pracujących czynna w godz. 6.15 -17.00,
- stały wgląd rodziców w postępy dziecka – dziennik elektroniczny,

- możliwość bezpośredniego, indywidualnego kontaktu rodziców z każdym nauczycielem uczącym dziecko.
 

Szukaj w serwisie

Chronimy dzieci - certyfikat
Chronimy dzieci - certyfikat
MegaMisja
MegaMisja
Karta Dużej Rodziny

Lepsza Szkoła
Lepsza Szkoła
Zwalniam przed szkołą
Zwalniam przed szkołą
Logowanie
login:


haslo:
2009-2020 © SIODEMKA.TARNOW.PL      Utrzymanie strony i poczty e-mail sponsoruje marketingserwis.pl

agencja marketingowa J13